Наукова діяльність - Федунь Марія Романівна

 

Апробація матеріалів досліджень на конференціях
Міжнародних
1.     Станіслав Вінценз і Україна (Івано-Франківськ, 2002).
2.     ІІІ Міжнародна наукова конференція “Західно-Українська Народна Республіка: до 85-річчя утворення” (Львів-Івано-Франківськ, 2003).
3.     VІІІ Міжнародна наукова конференція “Семантика мови і тексту” (Івано-Франківськ, 2003).
4.     Міжнародна (35-та) наукова шевченківська конференція “Тарас Шевченко і народна культура” (Черкаси, 2004).
5.     Творчість Юрія Федьковича в контексті української і світової літератури (Чернівці, 2004).
6.     Василь Сімович – особистість, науковець, громадянин (Чернівці, 2005).
7.     “Мова і культура”. XIV Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2005).
8.     Акмеологія – наука ХХІ століття (Київ, 2005).
9.     Друга Міжнародна науково-теоретична конференція “Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття” (Івано-Франківськ, 2006).
10.Міжнародна ювілейна конференція “Християнська спадщина Галицько-Волинської держави” (Івано-Франківськ, 2006).
11.Творчість І. Багряного як культурний феномен. До 100-річчя від дня народження (Харків, 2006).
12.“Мова і культура”. XV Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бурого (Київ, 2006).
13.Олекса Стороженко й українсько-білорусько-польське культурне середовище ХІХ століття (Брест, 2006).
Всеукраїнські
14.Ольга Кобилянська: погляд на життя і творчість з кінця ХХ століття (Чернівці, 1998).
15.Українська мова в освіті (Івано-Франківськ, 1999).
16.Кардинал Йосиф Сліпий і сучасність (Івано-Франківськ, 2002).
17.Ольга Кобилянська – письменниця і громадянка (Чернівці, 2003).
18.Михайло Коцюбинський – митець, педагог і громадянин (Вінниця, 2004).
19.IV Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Українська література: духовність і ментальність” (Кривий Ріг, 2004).
20.Роль УГКЦ у розбудові української нації і держави в ХХ столітті (Івано-Франківськ, 2004).
21.Улас Самчук: художнє осмислення української долі в ХХ столітті (Рівне, 2005).
22.Документалістика на порозі ХХІ століття: проблеми теорії та історії (Луганськ, 2005).
23.Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи (Черкаси, 2006).
24.Творчість І. Я Франка в контексті української духовності (Житомир, 2006).
25.Морально-етичне виховання дітей та молоді: етнографічні засади (Косів, 2006).
Регіональні
26.Марко Черемшина в контексті української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття (Івано-Франківськ, 1999).
27.Лесь Мартович у національно-культурному житті України (Івано-Франківськ, 2001).
28.ХVI щорічна наукова Франківська конференція (Львів,2002).
29.ХІХ щорічна наукова Франківська конференція (Львів, 2004).
Обласні
30.Т. Шевченко – символ відродження і поступу України (Івано-Франківськ, 2004).
31.“Я син народа, що вгору йде…” (Івано-Франківськ, 2006).
32.Професійна кар’єра педагога: динаміка, основні проблеми, шляхи їх вирішення (2006).
Міжнародні конгреси
33.Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі (Київ, 2005).
34.Іван Франко: дух, наука, думка, воля (Львів, 2006).
Читання
35.Всеукраїнські педчитання “Проблема української народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича” (Івано-Франківськ, 2004).
36.Всеукраїнські наукові читання, присвячені 80-річчю від дня народження проф. В. І. Добоша (Ужгород, 2004).
Краків 2009, Ягеллонський університет

 

Останнє оновлення (Четвер, 20 травня 2010, 06:44)