Автобіографія - Федунь Марія Романівна

 Автобіографія

    Федунь (дівоче прізвище Русак) Марія Романівна, кандидат філологічних Марія Федунь, Київнаук, доцент, з 2008 року – докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Народилася 24 лютого 1957 року в селі Горожанка Монастириського району Тернопільської області. Того ж року разом із сім’єю батьків переїжджає до м. Івано-Франківська, де проживає в даний час.
 
    У 1974 році закінчила на відмінно середню школу № 15 м. Івано-Франківська. У 1978 році закінчила філологічний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені В. С. Стефаника, отримавши диплом з відзнакою та рекомендацію до аспірантури.
    Під час навчання в інституті брала активну участь у студентських вузівських та міжвузівських конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, була членом літературознавчого гуртка з питань критики під керівництвом професора Л. М. Кіліченко.
   Після закінчення інституту працювала вчителем української мови та літератури, заступником директора школи з навчально-виховної роботи в середніх школах № № 14, 21 та 15 м. Івано-Франківська. З 1976 року почала друкуватися в періодичній пресі, де виступила з низкою публікацій літературно-критичного спрямування, а також з питань національної школи (всього біля 20-ти публікацій). Матеріал “Образи дітей у творчості В. Стефаника” ввійшов до збірника тез доповідей на Стефаниківських читаннях (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника, 1993 рік). У 1993 році стає здобувачем кафедри української літератури Прикарпатського університету.
    З 1998 року значно пожвавлює свою роботу як науковець. Активна учасниця дев’яти всеукраїнських, п’яти міжнародних та п’яти регіональних наукових конференцій, 27 червня 2001 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Українська мемуаристика в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття: жанровово-стильові особливості” за спеціальністю 10.01.01 – українська література на спеціалізованій вченій раді К. 20.051.02 в Прикарпатському університеті ім. Василя Стефаника. До захисту дисертації підійшла з монографією “Мемуарна спадщина Осипа Назарука” та семи науковими статтями.
    На даний час має три науково-методичні розробки, одну монографію, 20 наукових статтей. Продовжує досліджувати творчу спадщину своїх земляків – О. Назарука та Б. Лепкого. Працює над докторською дисертацією. Загальна кількість апробацій наукових досліджень після захисту кандидатської дисертації: виступи на 46-ти конференціях міжнародного рівня, всеукраїнського, регіонального й двох міжнародних конгресах.
    Член НТШ з 2006 року. Академік Української Академії Акмеологічних Наук з 2009 року.
    За сумісництвом – доцент кафедри менеджменту та педагогічних інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
    Заміжня. Мати двох дітей. Живе і працює в місті Івано-Франківську.


Останнє оновлення (Четвер, 20 травня 2010, 06:31)