Покажчик публікацій - Федунь Марія Романівна

Список друкованих праць

Монографії


1. Мемуарна спадщина Осипа Назарука. – Брошнів: Таля, 2000. – 175 с.


Навчально-методичні посібники


2. Вивчення українських народних дум у сьомому класі загальноосвітньої школи. – Івано-Франківськ: ПоліграфЛюкс, 2003. – 42 с.
3. Вивчення творчості Богдана Лепкого в загальноосвітній школі. Методичні поради для вчителя української літератури. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2006. – 40 с.


Наукові видання


4. “Щоденник. (Листопад 1914 – січень 1915)” Марка Черемшини. – Івано-Франківськ: Обласний ІППО – Снятин: Видавнича фірма “Прунт-Принт”, 2005. – 36 с.
5. Публіцистика та мемуари Осипа Назарука. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – 48 с.

Перші публікації в періодичній пресі (статті літературно-критичного спрямування, творчі замальовки)

6. Краса життя. Ліричний роздум // Вперед. – 1977. - № 61. – 21 травня. – С. 4.
7. “Берег любові” [про книгу О. Гончара “Берег любові”] // Комсомольський прапор. – 1976. - № 132. – 4 листопада. – С. 4.
8. “Приходимо всі із дитинства” [про книги А. Костецького для дітей] // Комсомольський прапор. – 1977. - № 131. – 27 жовтня – С. 4.
9. “...І за вишневий сад” [роздуми над збіркою І. Драча “Київське небо”] // Комсомольський прапор. – 1977. - № 91. – 30 липня. – С. 4.
10. Суцвіття молодих імен [про збірку творів молодих літераторів, художників, фольклористів та журналістів Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей] // Комсомольський прапор. – 1977. - № 67. – 4 червня. – С. 3.
11. “Над усе любити дітей” [про поему І. Драча “Вчитель”] // Вперед. – 1977. - № 105. - № 105. – С. 4.
12. “Польова криниця” [ про збірку поезій М. Бабій] // Вперед. – 1977. - № 134. – 7 листопада. – С. 4.
13. “Ранні роси” [про книгу І. Григурка “Роса”] // Вперед. – 1977. - № 69. – С. 4.
14. “Чарівне перо” [про книгу С. Пушика “Перо Золотого Птаха”] // Комсомольський прапор. – 1979. - № 18. – 10 лютого. – С. 2.
Подальші публікації в періодиці
14. В’язанчикові пригоди [про книгу В. Багірової “В’язанчик”] // Комсомольський прапор. – 1985. - № 69. – 8 червня. – С. 4.
15. Роде наш красний…// Комсомольський прапор. - 1990. - № 84. – С. 1.
16. Триворжний час оновлення. // Просвіта. – 1990. - № 93. – 7 серпня – С. 2 – 3.
17. Образ матері в віршах прикарпатських поетів // Поліття. – 1993. - № 15 – 16. – Травень. – С. 1 – 2.
18. Її руки плекають світ // Галичина. – 1993. - № 71. – 7 травня. - С. 1.
19. “В душі у неї великі скарби...” До 110-річчя з дня народження Ольги Дучимінської // Галичина. – 1993. - № 90. - 9 червня. – С. 6.
20. “Співачка на полі літературнім...” 27 листопада минуло 130 років від дня народження Ольги Кобилянської // Галичина. – 1993. – 18 грудня / Чорногора. Літературний часопис “Галичини”. - № 10. – С. 7
21. Читаючи прозу Степана Пушика // Поліття. – 1994. - № 5. – Лютий. – С. 2.
22. З минулого про майбутнє (до виборів 1998 року) // Наша газета. Часопис ЗОШ № 21. – 1998. - Ч. 5. – Березень. – С. 1.
23. “Інакша була б і доля нашого народу”. Спогади про сучасне // Галичина. – 1998. - № 18 . – 30 квітня – С. 6.
24. Сміхун з Торговиці. Сучасники про Леся Мартовича // Галичина. – 2001. - № 21. – 10 лютого. – С. 5.
25. Все починається з любові // Галичина. – 2003. – № 36. - 8 березня. – С. 7.
26. Різдвяні спогади Василя Сімовича // Нова Зоря. – 2004. – Ч. 3. – 15 січня. – С. 8.
27. Тарас Шевченко і релігія // Нова Зоря. – 2004. – Ч. 11. – 12 березня. – С. 7.
28. У вінок шани // Освітянське слово. – 2004. – № 24. - 24 червня. – С. 2.
29. “Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі” // Освітянське слово. – 2005. - № 37. – 8 листопада. – С. 1.
30. Добра пам’ять про вчителя // Освітянське слово. – 2005. - № 40 – 41. – 8 грудня. – С. 7.
31. “Душа скарби прадавні стереже” // Освітянське слово. – 2006. - № 9. – 9 березня. – С. 1.
32. Невідомий Осип Назарук // Нова Зоря. – 2006. – Ч. 8. – 24 лютого. – С. 4.
33. Мойсей української нації // Освітянське слово. – 2006. - № 11. – 23 березня. – С. 3.
34. Грані релігійно-філософських поглядів Осипа Назарука // Нова Зоря. – 2006. – Ч. 9. – 3 березня. – С. 7; Ч. 10. – 10 березня. – С. 7; Ч. 11. – 17 березня. – С. 7.
35. Каменяр та релігія // Нова Зоря. – 2006. – Ч. 38. – 29 вересня. – С. 5.
36. Іван Франко: дух, наука, думка, воля // Освітянське слово. – 2006. - № 34. – 19 жовтня. – С. 2.
37. Морально-патріотичне виховання дітей та молоді: етнографічні засади // Освітянське слово. – 2006. - № 37. – 2 листопада. – С. 1.
38. Мемуаристика Осипа Назарука // Нова Зоря. – 2006. – Ч. 45. – 17 листопада. – С. 7; Ч. 46. – 24 листопада. – С. 7; Ч. 47. – 1 грудня. – С. 7.

Тези

39. Образи дітей у творчості В. Стефаника / Збірник тез доповідей на ІІ Стефаниківських читаннях: Прикарпатський університет, 1993.


Наукові статті

40. Держава і влада в мемуарній спадщині Осипа Назарука // Перевал. Всеукраїнський літературно-художній і громадсько-політичний журнал. – 1998. – №3. - С. 167 – 173.
41. Ідеї національного виховання молоді в мемуарній спадщині Осипа Назарука // Обрії. Науково-педагогічний журнал. – 1998. – № 2. - С. 30 – 34.
42. Сторінка на спомин...// Обрії. Науково-педагогічний журнал. – 1998. – № 1. - С. 49 – 53.
43. Деякі питання теорії мемуаристики. (Через спогадову спадщину Осипа Назарука) // Джерела. Науково-методичний вісник. – 1999. – № 1 – 2. - С. 52 – 55.
44. Невідомі спогади сучасників про Ольгу Кобилянську // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 58-59. Слов’янська філологія. Збірник наукових праць. Загальнодержавне видання. – Чернівці, 1999. – С. 155 – 158.
45. Художні особливості мови творів мемуарного жанру в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Українська мова в освіті”. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 101 – 104.
46. Лесь Мартович у мемуаристиці // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск 5. – 2000. – С. 181 – 185.
47. Українське красне письменство і церква в Галичині першої половини ХХ століття // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції на пошанування 110-ої річниці від дня народження Глави Української Греко-Католицької Церкви, Кардинала Йосифа Сліпого. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 172 – 182.
48. Під українським небом. Українсько-польські літературні взаємини // Зарубіжна література. – 2003. – № 3. - С. 40 – 42.
49. Національні ідеї української етнопедагогіки в мемуарних працях кінця ХІХ – початку ХХ століття. - Newright. il: if. ua / Fedun/ htm
50. Українські мемуари в Галичині першої половини ХХ століття як художні тексти // Збірник статей VІІІ Міжнародної конференції “Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 521 – 527.
51. Використання національних ідей української етнопедагогіки у спогадовій літературі Галичини першої половини ХХ століття // Збірник матеріалів Перших Всеукраїнських педагогічних читань “Проблеми народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича”. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 21 – 28.
52. “І брат з братом обнялися і проговорили слово тихої любові навіки і віки!” (Національне і загальнолюдське у творчості Т. Шевченка і спогадах про нього) // Джерела. Науково-методичний вісник. – 2004. - № 1 – 2. – С. 71 – 74.
53. Національно-художні аспекти спогадів Марка Черемшини // Обрії. Науково-педагогічний журнал. – 2004. – № 1. - С. 74 – 78.
54. Категорія “духовність” у національному самовираженні героїв української мемуаристики першої половини ХХ століття // Збірник наукових праць “Література. Фольклор. Проблеми поетики”. Вип. 18. – Ч. 1: Аспекти духовності української літератури. – К., 2004. – С. 308 – 314.
55. Особа автора у художніх творах О. Кобилянської та спогадах про неї // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 216 – 217. Слов’янська філологія. “Ольга Кобилянська – письменниця і громадянка: національне і загальнолюдське”. –Чернівці, 2004. – С. 136 – 139.
56. Богдан Лепкий і Тарас Шевченко. Духовна близькість поетів на тлі мемуарів Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття // Обрії. Науково-педагогічний журнал. – 2004. - № 2. – С. 59 – 62.
57. Педагогічні погляди Юрія Федьковича на тлі українських спогадів Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття // Джерела. Науково-методичний вісник. – 2004. - № 3 – 4. – С. 10 – 14.
58. Національний аспект поглядів мемуаристів сучасників на творчу постать М. Коцюбинського // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія. 2005. Випуск 7. – Вінниця, 2005. – С. 26 – 29.
59. Національний струмінь у щоденникових записах та спогадах Марка Черемшини про І. Франка як вияв самобутності письменника // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т. VІ. – К., 2005. – С. 171 – 176.
60. Духовні витоки релігійного мислення Шевченка і Б. Лепкого крізь призму мемуарної, прозової, поетичної та епістолярної спадщини // Збірник праць міжнародної (35-ої) наукової шевченківської конференції. Кн. 2. – Черкаси, 2004. – С. 176 – 183.
61. Нові підходи до викладання української мови та літератури в національних умовах профільної школи / Розвиток інтелектуальних, духовних, фізичних сфер особистості в системі освітніх завдань. Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 90 – 93.
62. Військові спогади в мемуарній літературі Галичини першої половини ХХ століття // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Документалістика на порозі ХХІ століття: проблеми теорії та історії”. – Луганськ, 2005. – С. 118 – 123.
63. Українські мемуари першої половини ХХ століття та повість Уласа Самчука “Марія”: документальне підтвердження і художнє осмислення антинародної суті більшовицького режиму // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції “Улас Самчук: художнє осмислення української долі в ХХ столітті”. – Рівне, 2005. – С. 253 – 258.
64. Спогадова література кінця ХІХ – першої половини ХХ століть – джерело для вивчення творчих постатей українських письменників // Джерела. Науково-методичний вісник. – 2005. - № 1 – 2. – С. 48 – 51.
65. Національні аспекти авторського світобачення в Щоденниках Сергія Єфремова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. (Збірник наукових праць). Випуск 8. Збірник пам’яті професора Василя Добоша. Наукове фахове видання. – Ужгород, 2005. – С. 442 – 446.
66. З історії світової мемуаристики: питання джерелознавства (за працями І. Кревецького) // Обрії. Науково-педагогічний журнал. – 2005. - №2. – С. 71 – 74.
67. Акмеологічна спрямованість мемуарної літератури як засіб розвитку та збагачення особистості // Акмеологія – наука ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2005. – С. 390 – 392.
68. Мова української мемуаристики Галичини першої половини ХХ століття – носій самоідентичності українського народу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту Українознавства. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2006. – Т. VIII. – С. 204 – 209.
69. Харківщина та її громада на сторінках української мемуаристики Галичини першої половини ХХ століття // Слобожанщина: літературний вимір. Збірник наукових праць. Випуск IV. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 46 – 52.
70. Домінанта національно-духовного в українській мемуарній літературі Галичини першої половини ХХ століття // Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго. – 2005. – Вип. 8. – Т. VІ. – Ч.1. – Художня література в контексті культури. – С. 279 – 282.
71. Соціально-економічне становище та побут міського населення у мемуарній спадщині сучасників Івана Франка // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття. Збірник науково-теоретичних статей. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 101 – 105.
72. Обриси соборів в українській мемуарній літературі Галичини першої половини ХХ століття // Християнська спадщина Галицько-Волинської держави і ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу. Матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції. – Івано-Франківськ – Галич, 2006. – С. 323 – 327.
73. Особа та “національний поетично-письменницький талант” Юрія Федьковича крізь призму мемуарів першої половини ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького університету. – Випуск 274 – 275. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 135 – 138.
74. “Щоденник” Івана Боберського – цінна пам’ятка української мемуаристики першої половини ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького університету. – Випуск 276 – 277. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 105 – 109.
75. Використання українського фольклору в мемуарній спадщині минулого – дієвий засіб для виховання сучасної молоді на уроках літератури рідного краю // Морально-патріотичне виховання дітей та молоді: етнографічні засади. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Косів – Вижниця, 26 – 28 жовтня 2006 року). – Снятин: ПрутПринт, 2006. – С. 109 – 113.

76. Твори Андрея Шептицького в контексті української літератури // Слово і час. – 2005. – №7. – С. 56-60.

77. Доля синів Івана Франка та їх внесок у спогадову спадщину про батька // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир: В-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – С. 123 – 128.
78. Природа і українці в романі Івана Багряного “Тигролови” та Зелений Клин в мемуарних нарисах Галичини першої половини ХХ століття // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2006. – С. 62 – 67.
79. Окреслення культу жінки в спогадовій спадщині Галичини першої половини ХХ століття – одна із яскравих рис самобутності вітчизняних мемуарів // Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. VІІІ (96). – С. 62 – 65.
80.Акмеологічна спрямованість сучасного уроку літератури, побудованого на використанні мемуарного жанру // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 335. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 198 – 201.
81. Вплив особистості вчителя на формування світобачення учнів та їх уявлень про професійну кар’єру (на матеріалі спогадів видатних людей Галичини першої половини ХХ століття) / Збірник наукових повідомлень обласної науково-практичної конференції “Професійна кар’єра педагога: динаміка, основні проблеми, шляхи їх вирішення”. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2007. – С. 92 – 95.
82. Образ і творчий доробок Кобзаря в українських мемуарах Галичини першої половини ХХ століття / Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи. Зб. праць Всеукраїнської (36-ї) наук. шевченківської конф. – Черкаси: Брама – Україна, 2007. – С. 48 – 53.
83. Релігійна наснаженість українських військових мемуарів Галичини першої половини ХХ століття – дієвий засіб виховання християнських цінностей // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2007. – №11. – С. 93 – 98.
84. Спогадові свідчення першої половини ХХ століття про Кубань та її населення – самобутні сторінки наративного дискурсу вітчизняної мемуаристики // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2008. – Січень. – №1. – С. 216 – 223.
85. Згадки про Ганну Барвінок у галицькій періодиці (1910 – 1914рр.) // Дивослово. – 2008. – №5. – С. 52 – 54.
86. Звичаї галицьких українців на сторінках мемуаристики першої половини ХХ століття // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. – Вип. 6. – К.: В-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 188 – 193.
87. Поетика авторських свідчень крізь призму наративних моделей вітчизняної мемуаристики першої половини ХХ століття // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 165 – 176.
88. Буковина та її письменники крізь призму спогадів Олени Кисілевської та Ірини Вільде // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 394-398. Слов’янська філологія. Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 310-315.
89. Спомини Василя Сімовича – джерело для розкриття особи автора та його доби // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 312-313. Слов’янська філологія. Василь Сімович – особистість, науковець, громадянин. Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 83-87.
90. Елементи публіцистики в українській мемуаристиці першої половини ХХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (літературознавство). – Вип. ХVІІ-ХVІІІ. – 2008. – С. 115-120.
91. Мемуарний струмінь епістолярної спадщини Богдана Лепкого / Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого. Матеріали міжнародної наук. конф. – Тернопіль, 2007. – С. 168-174.
92. Подорожня література в західноукраїнській мемуаристиці першої половини ХХ століття // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вип. 26. – С. 157-169.
93. Рецепції особи й творчого самовияву Тараса Шевченка в мемуарах О. Барвінського та Юрія Луцького // Шевченкознавчі студії. Вип. 11. – ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С. 160-167.
94. Історія розвитку та тлумачення мемуарів на сторінках вітчизняних та зарубіжних джерел // Мова і культура. Вип. 11. – Т. Х (122). – Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 156-162.
95. Мемуарні свідчення поета-самоучки Осипа Мошури про одне з основних понять акмеології – “гармонію” // Акмеологія – наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму. – К., 2008. – С. 382-383.
96.Тарас Шевченко в західноукраїнських мемуарних рецепція: специфіка творення / Зб. праць Всеукр. (37-ї) наукової шевченківської конф. – Черкаси, 22-24 квітня 2009р. / Редкол.: Поліщук В. Т. (відпов. ред), Жулинський М. Г. та ін. – Черкаси: В-во Чабаненка Ю. А., 2009. – С. 212-220.
Рецензії на магістерські роботи та окремі видання
 
1. Двірник М. Зернини духовності. Посібник для вчителя початкових класів [видання готується до друку. – М. Ф.].
2. Федак В. Поетичний світ Нестора Чира (магістерська робота студентки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника).
3. Мошура Осип. Тремтіння і пориви: поезії, щоденник. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008. – 124 с.
Наукове редагування
 
1. “Я син народа, що вгору йде…” Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка / Упорядник, автор вступної статті к. філолог. н., доцент Івано-Франківського ОІППО М. Федунь. – Івано-Франківськ, 2007. – 152 с.

Останнє оновлення (Четвер, 20 травня 2010, 06:33)